Và hỏi Từ Cẩn Bình với vẻ mặt tốt bụng: Tôi không biết vị nữ ân nhân này.

TULAR:
Không có cách cư xử thiếu thân thiện nào đối với những tín đồ khác

Và lý do từ chối vẫn không đáng kể

TULAR:
Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc

và nói một cách gay gắt, "Chính hắn đã giết anh trai tôi.

TULAR:
Và không được cứu bởi Chongyun Zhenren và Nangong Junlin

Và phương thức hình thành được thiết kế bởi một thế hệ nội tạng và kỹ thuật cao cấp theo dòng dõi hoàng tộc của tộc mặt trăng

TULAR:
Mặc dù chỉ có vài nghìn bản sao của chữ ký này đã được bảo tàng phát hành